Vårt standardprodukt er Schüco ADS 80. Denne døren er utviklet for å oppfylle de fleste krav til sikkerhet, isolasjon, funksjon og design. Døren kan leveres i brannklasse  E30, EI30 og EI60.

Kan også leveres som vindu.

Vi er underlagt godkjenning og kvalitetssystem for branndører fra  instituttet i Hanover. Vi leverer branndører og vinduer i stål.

Mer om dette kan leses på linkene til Schüco Norge: BRANNDØRER OG VINDUER