AluPoint AS ble etablert sent i 2013 og har fra da utviklet seg til å ha en stabil markedsposisjon.

Antall forespørsler og gjennomslag på våre tilbud reflekter en betydelig markedstillitt.

AluPoint AS er blitt en robust organisasjon med hensyn på ressurser og økonomi. Vi har en inkluderende kultur hvor profesjonalitet og faglighet er et viktig fundament. Vi har Østlandet, fra Lillehammer til Svinesund, som vårt geografiske område.

I dag består verdikjeden til AluPoint av 13 fastansatte, 15 innleide montører og 50 produksjonsmedarbeider til vår råderett i produksjonsanlegget hos vår samarbeidspartner i Bosnia. Vi har kontorer på Hamar og i Fredrikstad. I januar 2018 flytter vi inn i nye og tiltalende lokaler på Øra og henter inn to nye prosjektledere og fem nye montører.

AluPoint AS har i siste periode øket staben med flere resurssterke personer:

  • Reidar Ekholt – 15 år i bransjen
  • Erik Fosslie – 33 år i bransjen
  • Trond Karlsen – 13 år i bransjen
  • Roger Karlson – 18 år i bransjen

Fra før har vi medarbeidere med opptil 40 års bransjeerfaring. http://alupoint.no/kontakt/ .

  • Vi har på plass sentral godkjenning PRO og UTF.
  • Vi har SP sertifisering på brannprodukter.
  • Vi leverer også til BREEAM-prosjekter.
  • Vi er medlemmer av StartBANK og Glass og fasade forening.

Med vennlig hilsen
AluPoint 
post@alupoint.no
+47 4000 1902

StartBANK ID: 142649

StartBANK ID: 142649

Medlem av

Medlem av
Etisk handel