PROSJEKTERING

Prosjektering vil bli utført i henhold til kundens og prosjektets krav. Våre erfarne prosjektledere i Norge sammen med prosjekterings og driftsansvarlig Erik Fosslie vil kvalitetssikre alle disse prosessene etter behov. AluPoint har også tilgang til 15 konstruktører som kan bistå i prosjektering og kundetilpassede løsninger fra sine kontorer i Sarajevo. De kan eventuelt møte kunder og arkitekter i Norge avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet, for å følge arbeidene frem til gjennomførte leveranser. Schuco som systemleverandør vil sørge for at den nyeste teknologi alltid er ivaretatt.

PRODUKSJON

Produksjon av både aluminium og glass foregår i Sarajevo, Bosnia og Hercegovina. Produksjonsanlegget er på 3000m2. og omsetter i dag for 20 millioner € i året. Det er totalt 130 personer ansatt, hvorav 50 jobber i aluminiumproduksjon, resterende i glassproduksjon og administrasjon. ISO sertifisering og CE merking foreligger. Det leveres i hovedsak Schüco profilsystemer, men det samarbeides prosjektavhengig med flere profilleverandører Glasset leveres fra Guardian, AGC og Saint Gobain. Leveringstider og kapasitet for all produksjon kan raskt endres gjennom flerskift-ordninger og en fleksibel organisasjon.

MONTASJE

Montasjen utføres under kontroll av våre ansatte i hht definert KS og HMS. Vi har inngått en strategisk avtale med de to største montasjefirma i Norge.

Avtalene synliggjør at arbeidsvilkår og sosiale forhold er i hht norske lover.

Montasjeleder vil ha all kommunikasjon mot byggeplass, transport, andre entreprenører osv.

Våre montasjeledere har lang erfaring fra glass og aluminiumbransjen i Norge, og kan vise til mange referanseprosjekter på Sør og Østlandet.

Her kan du laste brosyrer til ulike produkter og vår bok grafiske standarder